W dniu 21 maja 2021 roku na uroczystościach odbywających się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich Służbę Więzienną reprezentowali Dyrektorzy strzeleckich jednostek penitencjarnych. Ppłk Arnold Henne oraz ppłk Leszek Jankowski złożyli życzenia wszystkim strażakom.

Tekst i zdjęcia: por. Tomasz Tomczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej