Święto Służby Więziennej przypada 8 lutego, w rocznicę powołania więziennictwa. 103 lata temu, właśnie 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret „W sprawie tymczasowych przepisów więziennych”. To pierwszy akt prawny regulujący organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Mimo tymczasowego charakteru tego aktu prawnego i krótkiego, bo dziesięcioletniego obowiązywania, utworzył zręby polskiego systemu penitencjarnego na odrodzonych ziemiach polskich. Dekret kładł podwaliny pod nowoczesne więziennictwo, stając się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego.

Z okazji święta Służby Więziennej
składamy wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom
Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich, Oddziału Zewnętrznego w Strzelcach Opolskich  oraz Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie -Koźlu
Serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania i podziękowania
za
Profesjonalizm, zaangażowanie, odpowiedzialność i trud, jaki codziennie władają Państwo w realizowanie zadań służbowych.
Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, a nade wszystko zdrowia.

Dyrekcja
Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej