28 listopada br. na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w działaniach ochronnych i obronnych.

Scenariusz ćwiczeń zakładał podłożenie ładunku wybuchowego przy zewnętrznej części budynku administracji, próba ucieczki osadzonego, bunt skazanych, który wynikał z konfliktu militarnego oraz symulacje pożaru powstałego w pawilonie penitencjarnym. Ćwiczenia zostały przeprowadzone z udziałem jednostek współdziałających Policji i Straży Pożarnej oraz Urzędem Miejskim Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych ze Strzelec Opolskich. Współdziałania funkcjonariuszy służb mundurowych w trakcie ćwiczeń mieli okazję obserwować uczniowie z klasy technik logistyk o profilu penitencjarnym oraz klasy policyjnej z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Strzelec Opolskich.

Tekst: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski
Zdjęcia: por. Mariusz Rewerski

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej