Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich podjął starania w celu realizacji postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Służbą Więzienną a Lasami Państwowymi.

W spotkaniu, które odbyło się w strzeleckim nadleśnictwie udział wzięli: Nadleśniczy Strzelec Opolskich, zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Andrzej Dąbrowski, kierownik działu penitencjarnego por. Mariusz Rewerski, chor. Aleksandra Bobrowska zajmująca się zatrudnieniem osadzonych oraz przedstawiciele leśnictw z regionu, a także przedstawiciel Zakładu Usług Leśnych.
Celem spotkania było przybliżenie pracownikom nadleśnictwa zasad wzajemnej współpracy w ramach zatrudnienia osadzonych, ustalenie wzajemnych oczekiwań w tym zakresie oraz rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z zatrudnieniem skazanych na stanowiskach pracy w jednostkach Lasów Państwowych. Funkcjonariusze wskazali na korzyści jakie płyną z zatrudnienia skazanych.

Tekst: st. sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski
Zdjęcia: por. Mariusz Rewerski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej