11 kwietnia br. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbyły się Strzeleckie Targi Pracy. Wśród licznych pracodawców swoją ofertę zaprezentowały również Zakłady Karne nr 1 i 2 ze Strzelec Opolskich.

Spotkanie było znakomitą okazją do przedstawienia specyfiki służby w naszej formacji oraz etapów postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacji do Służby Więziennej. Strzeleckie Targi Pracy sprzyjały nawiązaniu relacji między pracodawcami, a potencjalnymi pracownikami. Spotkanie stworzyło osobom poszukującym pracy możliwosć szybkiego dostępu do licznych ofert pracy, stażów bądź wolontariatów.

Tekst i zdjęcia: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej