Dnia 25 marca 2022 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się ślubowanie klas mundurowych, w tym klasy o profilu penitencjarnym, którą Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich obejmuje swoim patronatem.

Uczniowie klas pierwszych w zawodach Technik ekonomista – klasa policyjno-prawna, Technik rachunkowości – klasa celno-skarbowa, Technik elektryk – klasa wojskowa, Technik logistyk – klasa penitencjarna złożyli na ręce Pani Dyrektor uroczyste ślubowanie i tym samym zostali przyjęci w poczet Kadetów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

Przedstawicielami służb penitencjarnych byli Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Leszek Jankowski, zastępca dyrektora ppłk Dariusz Kaczorowski oraz por Mariusz Rewerski, który prowadzi w CKZiU zajęcia z klasami penitencarnymi.

Na uroczystości obecni  byli równierz między innymi Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, naczelnik wydziału edukacji, kultury fizycznej i turystyki Ewa Pinkawa oraz przedstawiciele poszczególnych służb nadkomisarz Jacek Zalejski I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich, brygadier  Paweł Poliwoda Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich wraz ze swoim zastępcą  bryg Piotrem Zdziechowskim a także Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie – Koźlu ppłk Roberta Król, wraz ze swoim zastępcą Andrzejem Hałówką

Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Leszek Jankowsk wręczył mianowania swoim podopiecznym z klasy penitencjarnej w zawodzie technik logistyk.

Wszystkim uczniom klas mundurowych serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów.

Tekst i zdjęcia: kpr. Karolina Stąpor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej