Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz wspólnie z zastępcą ppłk. Andrzejem Dąbrowskim wzięli udział w uroczystości ślubowania pierwszego rocznika klas mundurowych oraz nadania stopnia młodszego kadeta. Uroczystość ślubowania odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Wśród zaproszonych gości obecni byli również Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Waldemar Gajda,  Komendant PSP w Strzelcach Opolskich mł. bryg. Damian Glik, Zastępca Komendanta Policji w Strzelcach Opolskich nadkom. Akradiusz Chętnicki oraz przedstawiciel Rady Miasta Tadeusz Koteluk, a także przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu oraz Rady Rodziców.

W trakcie uroczystości poproszony o zabranie głosu płk Andrzej Tesarewicz przybliżył młodzieży oraz zgromadzonym gościom ideę powstania klasy o profilu penitencjarnym oraz wartości, którymi pełniąc służbę kierują się funkcjonariusze Służby Więziennej. Część zajęć w klasie prowadzić będą odpowiednio przygotowani do tego funkcjonariusze Służby Więziennej. W ramach lekcji planowane są zajęcia na terenie zakładu karnego (poznanie struktury organizacyjnej polskiego więziennictwa oraz charakterystyki funkcjonowania placówek penitencjarnych, zasady pełnienia służby), zajęcia prowadzone na strzelnicy służbowej jednostki, ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, musztra, logistyka Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: st. sierż. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej