18 lutego br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się nadanie wyższych stopni uczniom kształcących się w klasach mundurowych.

Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz oraz zastępca dyrektora ppłk. Andrzej Dąbrowski. Wśród zaproszonych gości obecni byli również: Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego Waldemar Gajda, funkcjonariusze reprezentujący PSP w Strzelcach Opolskich, a także pracownicy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich oraz członkowie Rady Rodziców.

Strzelecka "jedynka" sprawuje patronat nad klasami o profilu: technik logistyk penitencjarny. Podczas spotkania płk Andrzej Tesarewicz pogratulował kadetom otrzymania wyższych stopni oraz przybliżył ideę patronatu oraz wartości, którymi pełniąc służbę kierują się funkcjonariusze Służby Więziennej.

Część zajęć w klasie prowadzą funkcjonariusze Służby Więziennej. W ramach lekcji odbywają się zajęcia na terenie zakładu karnego (poznanie struktury organizacyjnej polskiego więziennictwa oraz charakterystyki funkcjonowania placówek penitencjarnych, zasady pełnienia służby), na strzelnicy służbowej jednostki, ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, musztra, logistyka Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej