Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz wspólnie z zastępcą ppłk. Andrzejem Dąbrowskim wzięli udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Jednostka sprawuje patronat nad uczniami klasy o profilu technik logistyk penitencjarny.

Wśród zaproszonych gości obecni byli również: starosta strzelecki Józef Swaczyna, Komendant PSP w Strzelcach Opolskich, Komendant KPP w Strzelcach Opolskich, przedstawiciele władz samorządowych, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu oraz Rady Rodziców, a także przedstawiciele lokalnych zakładów pracy.

Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, w trakcie przemówienia przybliżył młodzieży oraz zgromadzonym gościom ideę powstania klasy o profilu penitencjarnym oraz wartości, którymi pełniąc służbę, kierują się funkcjonariusze Służby Więziennej. Klasa o profilu penitencjarnym cieszy się największym zainteresowaniem z pośród wszystkich klas o profilu mundurowym.

Tekst : sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Zdjęcia: por. Jan Lewandowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej