Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Dariusz Kaczorowski wspólnie z por. Mariuszem Rewerskim wzięli udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Jednostka sprawuje patronat nad uczniami klasy o profilu technik logistyk penitencjarny. Ppłk Dariusz Kaczorowski w trakcie przemówienia przybliżył młodzieży ideę powstania klasy o profilu penitencjarnym oraz wartości, którymi pełniąc służbę, kierują się funkcjonariusze Służby Więziennej. Klasa o profilu penitencjarnym cieszy się największym zainteresowaniem z pośród wszystkich klas o profilu mundurowym.

Tekst i zdjęcia: st. sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej