18 marca br. w w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich odbyły się "dni otwarte". Służbę Więzienną reprezentowało kierownictwo strzeleckiej "jedynki".

W wydarzeniu uczestniczyli: Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz oraz jego zastępca ppłk Andrzej Dąbrowski. Podczas spotkań z młodzieżą, dyrektorzy odpowiadali na liczne pytania oraz zaprezentowali strukturę organizacyjną zakładu karnego. Strzelecka "jedynka" sprawuje patronat nad klasami o profilu: technik logistyk penitencjarny, które postały w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Tekst i zdjęcia: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej