Kilku skazanych z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich zostało zaangażowanych do porządkowania terenów wokół Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim. Prace polegały głównie na koszeniu terenów zielonych oraz przycinaniu gałęzi drzew.

Od kilku lat Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich systematycznie współpracuje z Domem Dziecka w Tarnowie Opolskim poprzez prace ogólnogospodarcze, jak również wspieranie dzieci z okresie świątecznym (prezenty).

Na terenie strzeleckiej "jedynki" systematycznie realizuje się wobec osadzonych oddziaływania mające na celu zmianę ich nawyków szkodzących środowisku, poprzez naukę segregacji śmieci, zbiórki surowców wtórnych, motywowanie osadzonych do oszczędzania wody i energii oraz realizację zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii. 

Tekst: st. sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski
Zdjęcia: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej