15 października br. grupa skazanych ze strzeleckiej "jedynki” została skierowana przez więzienną kadrę do porządkowania cmentarza komunalnego w Strzelcach Opolskich.

Skazani wykonali pracę polegającą m.in. na malowaniu krzyży, usuwaniu śmieci z terenu cmentarza, oczyszczaniu i porządkowaniu miejsc wokół nagrobków, usuwaniu zarośli, krzewów, gałęzi i połamanych drzew.

Należy zaznaczyć, że praca i zatrudnienie osadzonych jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania penitencjarnego, przynoszącym wymierne korzyści osobom odbywającym kary pozbawienia wolności oraz środowisku, na rzecz którego praca jest świadczona.

Tekst: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski
Zdjęcia: mjr Maciej Białas

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej