23 października br. grupa skazanych ze „strzeleckiej jedynki” porządkowała cmentarz komunalny w Strzelcach Opolskich.

Skazami wykonali pracę polegającą m.in. na malowaniu krzyży, usuwaniu śmieci z terenu cmentarza, oczyszczaniu i porządkowaniu miejsc wokół nagrobków, usuwaniu zarośli, krzewów, gałęzi i połamanych drzew.

Należy zaznaczyć, że praca i zatrudnienie osadzonych jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania penitencjarnego, przynoszącym wymierne korzyści osobom odbywającym kary pozbawienia wolności oraz środowisku, na rzecz którego praca jest świadczona.

Tekst i zdjęcia: st. sierż. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej