12 marca br. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej w Warszawie, Ośrodek Szkolenia w Koszalinie, zakończył pierwszy w tym roku na terenie strzeleckiego zakładu karnego, cykl szkoleniowo-aktywizacyjny z kursem opiekuna / asystenta osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, który ukończyło 12 osadzonych. Obecnie trwa ponadto kurs spawacza metodą TIG 141 dla 11 osadzonych.

logo-materialy-power.jpg

Cel projektu:
1) wzrost aktywności  zawodowej i społecznej więźniów,
2) zwiększenie zdolności więźniów do zatrudnienia,
3) nabycie przez osadzonych  nowych umiejętności zawodowych i ich odnalezienie się na rynku pracy.

Planowane efekty:
Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców.

Nazwa projektu: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 129 291 682,28 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PLN

Opracowała: Aniela Melson

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej