W okresie 31.03.2022 – 14.04.2022 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Ośrodek Szkolenia w Koszalinie, przeprowadziła na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Op. kurs opiekuna osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, który ukończyło 10 więźniów. Kolejnym etapem ich resocjalizacji będzie zatrudnienie.

Celem szkolenia w przedmiotowym zawodzie jest :
1) nabycie nowych umiejętności zawodowych, bądź uzyskanie dodatkowego zawodu oraz podniesienie posiadanych już kwalifikacji zawodowych,

2) znalezienie pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności,

3) normalizacja życia zawodowego i rodzinnego na fundamencie stałej pracy zarobkowej.

Kurs jest uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców. Finansowany jest  z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Tekst: Aniela Melson / Zdjęcia: kpr. Karolina Stąpor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej