Kurs kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród osadzonych. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji dwóch szkoleń w tym zakresie, na które uczęszcza 20 kursantów.

Przed nimi egzamin teoretyczny i praktyczny przed Urzędem Dozoru Technicznego. Organizatorem kursów jest Centrum Szkoleń MIKO z Rosochów.

Celem szkolenia w przedmiotowym zawodzie jest :
1) nabycie nowych umiejętności zawodowych, bądź uzyskanie dodatkowego zawodu oraz podniesienie posiadanych już kwalifikacji zawodowych,
2) znalezienie pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności,
3) normalizacja życia zawodowego i rodzinnego na fundamencie stałej pracy zarobkowej.

Kurs jest  uzupełnieniem rządowego programu "Praca dla więźniów", który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców. Finansowany jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Opracowała: Aniela Melson
Zdjęcia: st. sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej