Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach zarządza wszczęcie procedury kwalifikacyjnej nr 15/2022 na stanowisko strażnika działu ochrony w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem tel.: (32) 208 44 75 lub 504 333 932. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 września 2022 roku. Dokumenty można pobrać w zakładce Praca. Serdecznie zapraszamy!!!
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej