8 listopada br. Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz wziął udział w uroczyści odsłonięcia tablicy pamiątkowej w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Kalinowicach.

Wśród zaproszonych gości obecni byli także: Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, przedstawiciele Rady Miasta, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich oraz Rady Rodziców.

Tekst i zdjęcia: st. sierż. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej