Choć epidemia uniemożliwia organizowanie uroczystości, to jednak udało się złożyć gratulacje nowym oficerom w naszej jednostce.

Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Leszek Jankowski wręczył st. chor. Sławomirowi Zwolenkiewiczowi oraz st. chor. Mirosławowi Przeworskiemu dekrety o nadaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: st. sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej