Kolejny już raz funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Strzelcach Opolskich zachowali pełną czujność. Niespełna kilka tygodni temu ujawnili niedozwolone przedmioty ukryte w paczce przesłanej dla osadzonego. W styczniu osoba ubiegająca się o widzenie próbowała wnieść nielegalnie telefony komórkowe, a w zeszły weekend u innego odwiedzającego funkcjonariusze znaleźli narkotyki.

Trzy zawiniątka

Podczas kontroli osoby ubiegającej się o wejście na teren jednostki celem widzenia z osadzonym funkcjonariusze Służby Więziennej ujawnili trzy zawiniątka z proszkiem koloru białego. Po przeprowadzeniu badania narkotestem okazało się, iż jest to amfetamina. 

Telefon w bieliźnie

Podobnie przebiegła kontrola osoby ubiegającej się o wejście na teren jednostki celem widzenia z osadzonym, u której tym razem wykryto niedozwolony przedmiot ukryty w głębszych warstwach ubrania. Okazało się, iż osoba ta chciała wnieść na teren zakładu karnego telefon komórkowy wraz z kartą sim i ładowarką ukryty w bieliźnie. 

Buty z wkładką

Funkcjonariusz działu ochrony pełniący służbę na bramie wejściowej do jednostki podczas kontroli paczek kierowanych do osadzonych, zauważył w obcasie obuwia urządzenie elektronicznie. Po szczegółowej kontroli obuwia, w wydrążonym otworze obcasa funkcjanariusz znalazł dwa mini telefony i cztery karty SIM. Dzięki czujności funkcjonariusza i dokładnym wykonywaniu swoich obowiązków służbowych udało sę przeciwdziałać wniknięciu niedozowlonych przedmiotów na teren więzienia. 

Skuteczna profilaktyka

Funkcjonariusze Służby Więziennej są stale szkoleni w zakresie przeciwdziałania przedostawaniu się substancji odurzających oraz środków psychotropowych na teren zakładu karnego. Wykorzystanie dostępnych środków technicznych pozwala nie tylko ustalić, czy mamy do czynienia ze środkiem odurzającym, ale również wstępnie zidentyfikować rodzaj substancji psychoaktywnej. Z kolei inne urządzenia, służące do kontroli osob, bagaży i paczek w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem funkcjonariuszy, pozwalają znaleźć nawet najlepiej ukryte niedozwolone sprzęty i urządzenia. 

Tekst: kpr. Karolina Stąpor

Zdjęcia: por. Tomasz Tomczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej