3 marca br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich odbyło się nadanie wyższych stopni uczniom kształcących się w klasach mundurowych.

Służbę Więzienną reprezentował zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Andrzej Dąbrowski. Wśród zaproszonych gości obecni byli również: przedstawiciele strzeleckiego starostwa powiatowego, funkcjonariusze reprezentujący PSP oraz Policję w Strzelcach Opolskich, a także pracownicy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich oraz członkowie Rady Rodziców.

Strzelecka "jedynka" sprawuje patronat nad klasami o profilu: technik logistyk penitencjarny. Podczas spotkania ppłk Andrzej Dąbrowski pogratulował kadetom otrzymania wyższych stopni oraz przybliżył ideę patronatu oraz wartości, którymi pełniąc służbę kierują się funkcjonariusze Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej