W dniu 28.04.2021 r. rozpoczęliśmy na terenie tut. Zakładu Karnego kurs spawacza metodą TIG 141 dla 10 osób pozbawionych wolności. Organizatorem kursu jest Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowe POLIFACH ze Strzelec Opolskich.

Celem szkolenia w przedmiotowym zawodzie jest :
1) nabycie nowych umiejętności zawodowych, bądź uzyskanie dodatkowego zawodu oraz podniesienie posiadanych już       kwalifikacji zawodowych w zakresie spawalnictwa,

2) znalezienie pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności,

3) normalizacja życia zawodowego i rodzinnego na fundamencie stałej pracy zarobkowej.

Kurs jest   uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców. Finansowany jest z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Tekst i zdjęcia: Aniela Melson

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej