W 2019 roku Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia" z Warszawy, na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, zrealizowała łącznie jedenaście cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, które ukończyło 123 osadzonych.

logo-materialy-power.jpg

Skazani uczyli się w zawodach:
1) malarza-szpachlarza - 2
2) płytkarza-posadzkarza - 2
3) asystenta/opiekuna osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych - 1
4) kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych - 2
5) ogrodnika - 2
6) spawacza metodą TIG 141 - 2.

Cel projektu:
1) wzrost aktywności  zawodowej i społecznej więźniów,
2) zwiększenie zdolności więźniów do zatrudnienia,
3) nabycie przez osadzonych  nowych umiejętności zawodowych i ich odnalezienie się na rynku pracy.

Planowane efekty:
Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców.

Projekt "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 129 291 682,28 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PLN

Opracowała: Aniela Melson
Zdjęcia: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej