W okresie czerwiec - I polowa lipca br. na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich, Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" z siedzibą w Koszalinie przeprowadziła dla osadzonych 2 cykle szkoleniowo-aktywizacyjne.

logo-materialy-power.jpg

Jeden z kursem spawacza metodą MAG 135 i jeden z kursem płytkarza-posadzkarza, które łącznie ukończyło 23 osadzonych. Ponadto 12 osadzonych uczestniczyło w kursie malarza-szpachlarza.

Cel projektu:
1) wzrost aktywności  zawodowej i społecznej więźniów,
2) zwiększenie zdolności więźniów do zatrudnienia,
3) nabycie przez osadzonych  nowych umiejętności zawodowych i ich odnalezienie się na rynku pracy.

Planowane efekty:
Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców.

Nazwa projektu  „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 132 249 773,70 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 111 460 109,27 PLN

Opracowała: Aniela Melson
Zdjęcia: st. sierż. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej