Podsumowanie szkoleń skazanych zrealizowanych w zakresie projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

logo-materialy-power.jpg

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej w Warszawie, Ośrodek Szkolenia w Koszalinie,  w 2020 roku na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Op. zrealizowała sześć cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych :
1. z kursem opiekuna/asystenta osób starszych, przewlekle chorych i  niepełnosprawnych,
2. z kursem spawacza metodą TIG 141
3. z kursem malarza-szpachlarza
4. z kursem malarza-szpachlarza
5. z kursem płytkarza-posadzkarza
6. z kursem płytkarza-posadzkarza
Ogółem w/w cykle ukończyło 67 osadzonych, z których 56 podjęło zatrudnienie po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.

Cel projektu:
1) wzrost aktywności  zawodowej i społecznej więźniów,
2) zwiększenie zdolności więźniów do zatrudnienia,
3) nabycie przez osadzonych  nowych umiejętności zawodowych i ich odnalezienie się na rynku pracy.

Planowane efekty:
Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców.

Nazwa projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu : 129 291 682,28 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PLN

Opracowała: Aniela Melson

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej