Zmiana w kierownictwie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Z dniem 18 marca 2020 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba powołał mjr. Dariusza Kaczorowskiego na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich. Mjr Dariusz Kaczorowski dotychczas wykonywał swoje obowiązki na stanowisku zastępcy kierownika działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich. Służbę rozpoczął w 1995 r. wykonując obowiązki na stanowisku strażnika działu ochrony strzeleckiej jednostki, skąd w 2000 r. został przeniesiony do pełnienia służby w dziale penitencjarnym.

Tekst i zdjęcia: kpt. Katarzyna Idziorek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej