Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Łukasz Górny powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich mjr. Krzysztofa Sitnika.

Akt powołania w dniu 11.02.2022 roku wręczył mjr. Krzysztofowi Sitnikowi Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Leszek Jankowski. 

Mjr Krzysztof Sitnik wstąpił w szeregi Służby Więziennej we wrześniu 2003 roku na stanowisko strażnika działu ochrony w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich. Od października 2008 roku pełnił obowiązki dowódcy zmiany, a od listopada 2015 roku kierownika działu ochrony. 

Tekst i zdjęcia: ppor. Tomasz Tomczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej