Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał z dniem 16 marca br. ppłk. Leszka Jankowskiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

17 marca br. w strzeleckiej "jedynce" odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba pogratulował awansu nowemu dyrektorowi jednostki.

Ppłk Leszek Jankowski rozpoczął służbę w 1990 roku na stanowisku młodszego inspektora w dziale kwatermistrzowskim Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich, którego w 1994 r. został kierownikiem. W 2017 roku pełnił funkcję specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Opolu, skąd po kilku miesiącach został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba podziękował ppłk. Leszkowi Jankowskiemu za dotychczasową wzorową wieloletnią służbę oraz życzył powodzenia i wytrwałości w dalszej służbie.

Tekst i zdjęcia: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej