W okresie 04.05.2022 – 13.05.2022 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Ośrodek Szkolenia w Koszalinie, przeprowadziła na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Op. kurs komputerowy z podstawowej jego obsługi, który ukończyło 9 więźniów.

To kolejny kurs dla osadzonych, tym razem z zakresu podstawowej obsługi komputera. W trakcie zajęć skazani uczyli się edytowania dokumentów, tworzenia podstawowych formuł w arkuszu kalkulacyjnym, przygotowywania prezentacji, obsługi podstawowych aplikacji operacyjnych np. programu do obróbki graficznej – Paint oraz programów do magazynowania – zastosowania programów komputerowych w gospodarce magazynowej.

Organizowane przez Służbę Więzienną kursy są odpowiedzią na zmieniający się rynek pracy, oczekiwania pracodawców, ale również – dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez samych więźniów. Dają szansę na zdobycie ciekawej pracy zarobkowej po odbyciu kary i życie zgodne z zasadami współżycia społecznego.

Kurs jest   uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców. Finansowany jest  z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Tekst: Aniela Melson / Zdjęcia: kpr. Karolina Stąpor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej