Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej w Warszawie, Ośrodek Szkolenia w Koszalinie, w okresie od 06.08.2020 do 25.09.2020 zakończyła na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Op. realizację kolejnych dwóch cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych.

logo-materialy-power.jpg

Jeden cykl z kursem malarza-szpachlarza, który ukończyło 11 osadzonych, drugi cykl z kursem płytkarza-posadzkarza, który ukończyło 11 osadzonych.

Cel projektu:
1) wzrost aktywności  zawodowej i społecznej więźniów,

2) zwiększenie zdolności więźniów do zatrudnienia,

3) nabycie przez osadzonych  nowych umiejętności zawodowych i ich odnalezienie się na rynku pracy.

Planowane efekty:
Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców.

Nazwa projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020.

Wartość projektu : 129 291 682,28 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PLN

Tekst i zdjęcia:  Aniela Melson

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej