8 października br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Andrzej Dąbrowski uczestniczył w konferencji „Oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego dla młodzieży Powiatu Strzeleckiego”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Podczas konferencji została m.in. omówiona działalność innowacyjna CKZiU w zakresie klas mundurowych.

Tekst i zdjęcia: st. sierż. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej