19 czerwca br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, w której uczestniczył płk Andrzej Tesarewicz.

W trakcie apelu Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz wręczył uczniom świadectwa kończące rok szkolny. Podczas uroczystości kierownictwo szkoły złożyło podziękowania dla całej kadry penitencjarnej strzeleckiego zakładu karnego za wkład i udział w tworzeniu klasy mundurowej o profilu penitencjarnym.

Tekst i zdjęcia:  sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej