O tym w teorii i praktyce uczyli się osadzeni podczas kursu zorganizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza - Edukacja - Rozwój".

logo-materialy-power.jpg

W dniu 20.07.2021 r. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie, jako lider konsorcjum zrealizowała na terenie Zakładu karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich cykl szkoleniowo-aktywizacyjny z kursem  płytkarza-posadzkarza, który ukończyło 10 osadzonych. W dalszej kolejności osadzeni zostaną skierowani do zatrudnienia.

Cel projektu:
1) wzrost aktywności  zawodowej i społecznej więźniów,
2) zwiększenie zdolności więźniów do zatrudnienia,
3) nabycie przez osadzonych  nowych umiejętności zawodowych i ich odnalezienie się na rynku pracy.

Planowane efekty:
Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców.

Nazwa projektu  „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu : 129 291 682,28 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PLN

Opracowała: Aniela Melson
Zdjęcia: st. sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej