W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu sierż. Bartosz Duda, młodszy wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich otrzymał odznakę "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi, Minister Zdrowia nadaje osobom, które oddały co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, odznakę "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Jest to polskie odznaczenie resortowe przyznawane w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

O tym, jak dużą rolę odgrywa krew w życiu każdego z nas, wiedzą wszyscy. Nie każdy jednak ma świadomość, że wciąż jej brakuje. Dlatego funkcjonariusze strzeleckiej "jedynki" chętnie włączają się w akcje promujące oddawanie krwi i sami są jej honorowymi dawcami. Sierż. Bartosz Duda w szeregi Służby Więziennej wstąpił w 2013 r. Regularnie od kilku lat oddaje honorowo krew, w sumie oddał 23 litry.

Tekst i zdjęcie: st. sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej