Delegacja strzeleckich zakładów karnych uczestniczyła w lokalnych obchodach Święta Policji zorganizowanych 27 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich.

W powiatowych uroczystościach Służbę Więzienną reprezentowali: Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz oraz Dyrektor Zakładu nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk Mariusz Dubielczyk.

Ceremonię wręczania nominacji na wyższy stopień służbowy oraz odznaczeń wyróżnionych funkcjonariuszy strzeleckiej Policji poprzedziła uroczysta Msza Święta, która odbyła się w Parafii Świętego Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.

Podczas głównej uroczystości w Starostwie Powiatowym funkcjonariusze strzeleckiej Policji odebrali akty mianowania z rąk p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu podinsp. Bogdana Piotrowskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Witolda Apolinarskiego. Obok szefów strzeleckich służb mundurowych uroczystość uświetnił Wojewoda Opolski Adrian Czubak oraz  przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury rejonowej, policyjnych związków zawodowych oraz koła emerytów funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Wszyscy zaproszeni goście podczas przemówień podkreślali ważną rolę, jaką Policja zajmuje w systemie bezpieczeństwa naszego kraju. Doceniając trud strzeleckich policjantów podczas pełnienia tej trudnej i odpowiedzialnej służby starosta strzelecki Józef Swaczyna przyznał kilku wyróżniającym się funkcjonariuszom nagrody indywidualne.

Tekst i zdjęcia: st. sierż. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej