13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ratownicy medyczni pełnią swoją służbę nie tylko w stacjach pogotowia. W Służbie Więziennej pełnią oni służbę, podobnie jak inni przedstawiciele zawodów medycznych, głównie w ambulatoriach, izbach chorych oraz oddziałach szpitalnych.

Zakłady karne i areszty śledcze współpracują z ratownikami medycznymi, którzy wspierają kadrę penitencjarną podczas prowadzonych programów resocjalizacji i szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy.

Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym Dnia Ratownictwa Medycznego składamy najlepsze życzenia Ratownikom Medycznym, Lekarzom i Pielęgniarkom oraz wszystkim, którzy w swej pracy uznają za najwyższą wartość życie drugiego człowieka, niosąc na co dzień pomoc każdemu, kto tego potrzebuje.

Tekst i zdjęcia: st. sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej