Życzenia od funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim Nauczycielom, a w szczególności całemu Gronu Pedagogicznemu i pracownikom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich  składamy najlepsze życzenia dużo zdrowia, energii i wytrwałości, byście mogli w pełni realizować swoje plany życiowe i zawodowe
życzą:

funkcjonariusze i pracownicy
Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej