W ramach akcji Sprzątanie Świata grupa skazanych z Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich po raz kolejny z dużym zaangażowaniem przyłączyła się do porządkowania miejscowych okolic.

Skazani sprzątali teren pozostający w otoczeniu więzienia, m.in. trakty komunikacyjne prowadzące do dworca PKS i PKP. W ramach współpracy z sołectwem Adamowice skazani porządkowali okoliczne tereny zielone, skwery oraz ulice. Sołtys Adamowic zaopatrzył nieodpłatnie skazanych w worki foliowe oraz w rękawice lateksowe, a po zakończeniu akcji zapewnił odbiór śmieci i przewiezienie ich na wysypisko.

Tekst i zdjęcia: st. sierż. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej