W bieżącym miesiącu Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia" z Warszawy prowadzi na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich kolejny już cykl szkoleniowo-aktywizacyjny dla osadzonych w zawodzie ogrodnik.

 logo-materialy-power.jpg

W szkoleniu uczestniczy 16 skazanych. Termin zakończenia przewidziany jest na dzień 02.10.2019 r.

Cel projektu:
1) wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów,

2) zwiększenie zdolności więźniów do zatrudnienia,

3) nabycie przez osadzonych nowych umiejętności zawodowych i ich odnalezienie się na rynku pracy.

Planowane efekty:
Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani nabywają umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców.

Nazwa projektu  „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 129 291 682,28 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PLN

 

Opracowała: Aniela Melson

Zdjęcia: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej