5 października br. w Zakładzie Karnym nr 1  w Strzelcach Opolskich odbyły się specjalistyczne ćwiczenia obronne.

Podzielono je na kilka epizodów. W pierwszej fazie odbyło się przedstawienie pracy sztabu - zespołu zadaniowego, która miała na celu ujednolicenie oraz wypracowanie decyzji do realizacji zadań obronnych. W kolejnym etapie ogłoszono alarm w jednostce oraz rozpoczęto realizację procedur w związku ze zgromadzoną demonstracją przed bramą wejściową do jednostki. Z uwagi na zaistniałe zdarzenie przeprowadzono ewakuację osób z budynku administracji. W kolejnej fazie ćwiczenia przystąpiono do likwidacji zagrożenia spowodowanego pożarem, który wybuchł w remontowanym oddziale penitencjarnym. Przeprowadzono ewakuację osób zatrudnionych przy pracach remontowych. Wystąpiło duże zadymienie oraz ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru. Wezwano funkcjonariuszy Straży Pożarnej. Ostatnim elementem ćwiczenia był atak terrorystyczny na cysternę przewożącą amoniak. Pozorację tego zdarzenia przeprowadzono na zewnątrz jednostki przed bramą wjazdową.  

Ćwiczenia pokazały jak ważnym elementem jest stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz współpraca pomiędzy służbami mundurowymi. Należy uwzględnić duży udział i zaangażowanie podczas ćwiczenia funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej ze Strzelec Opolskich. Wszelkie uwagi oraz spostrzeżenia omawiane były bezpośrednio w miejscu przeprowadzanych ćwiczeń.

Obserwatorami ćwiczeń byli dyrektorzy jednostek penitencjarnych, koordynatorzy ds. obronności z jednostek podległych OISW w Opolu, przedstawiciele OISW w Opolu oraz przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej ze Strzelec Opolskich.

Podziękowania należą się firmie DGN Transport Dariusz Nowak ze Strzelec Opolskich za nieodpłatne użyczenie samochodu ciężarowego cysterny, która wykorzystana była przy pozoracji rozszczelnienia cysterny przewożącej amoniak w wyniku napadu terrorystycznego.

Tekst i zdjęcia: st. sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej