W lokalnych obchodach 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, zorganizowanych przez Zarząd Kombatantów i Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelcach Opolskich oraz władze lokalne, uczestniczyła delegacja reprezentująca obie miejscowe jednostki penitencjarne.

Strzeleckie Zakłady Karne reprezentowali: Dyrektor Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk Jacek Bieszczad oraz Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Leszek Jankowski. W uroczystościach, obok Służby Więziennej, udział brali także samorządowcy, strażacy, policjanci, leśnicy, przedstawiciele organizacji  kombatanckich oraz mieszkańcy miasta i  powiatu strzeleckiego.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji ofiar II wojny światowej w kościele Św. Wawrzyńca. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy przeszli pod pomnik Piety Śląskiej. Wartę honorową przy pomniku pełnili policjanci, strażacy oraz uczniowie strzeleckich szkół. Pod pomnikiem Ofiarom wojen i przemocy delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Tekst: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Zdjęcia: Paulina Porada

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej