W dniu 30.03.2023 roku na terenie naszej jednostki odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze.

W dniu 30.03.2023 roku na terenie naszej jednostki odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze przeprowadzone przez Inspektorów Transportu Drogowego i Funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Funkcjonariusze Służby Więziennej w ramach ogólnopolskiego programu „W Służbie Prawu” zapoznali młodzież z podstawową wiedzą z zakresu prawa, przekazali im jakie konsekwencje grożą za łamanie i nieprzestrzeganie norm prawnych oraz jak takie zachowanie wpłynie na ich dorosłe życie. Następnie uczniowie udali się na pawilon, w którym przebywają osoby pozbawione wolności, gdzie mieli możliwość zapoznania się ze środkami ochrony jak i środkami przymusu bezpośredniego, z jakich na co dzień korzystają funkcjonariusze Służby Więziennej oraz zobaczenia celi zabezpieczającej czy mieszkalnej. Funkcjonariusze działu penitencjarnego i ochrony opowiedzieli także o codziennej pracy w zakładzie karnym i ogólnych zasadach funkcjonowania jednostki. Kolejnym elementem spotkania z młodzieżą stojącą u progu wyboru swojej ścieżki zawodowej było przedstawienie korzyści płynących ze wstąpienia w szeregi Służby Więziennej oraz zapoznanie z ofertą Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

W ramach projektu „Szanuj zasady, chroń życie” Inspektorzy Transportu Drogowego przedstawili licealistom podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, opowiedzieli o przepisach związanych z pierwszeństwem pieszych, ograniczeniach prędkości, czy zasadach tworzenia korytarzy życia. Starali się wyczulić młodych ludzi na fakt, że mały błąd, nieuwaga czy nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić do tragedii, ale i dużych konsekwencji prawnych rzutujących na całe przyszłe życie.

 

tekst: st. szer. Daria Cicherska

foto: mjr Jarosław Małachowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej