W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie mające na celu wznowienie współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku.

W dniu dzisiejszym w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwa Brzeziny, w Kaletniku, odbyło się spotkanie Dyrektora ZK Nr 1 w Łodzi mjr Jakuba Białkowskiego oraz Nadleśniczego Jarosława Kałuży. Spotkanie miało na celu wznowienie współpracy w ramach prowadzenia wspólnych oddziaływań penitencjarnych na skazanych dotyczących zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności. W trakcie rozmowy promowano zatrudnienie skazanych jak i przypomniano o głównych założeniach programu „ Praca dla Więźniów”, ukazano także korzyści płynące z zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Warto przypomnieć, że w oddziaływaniach na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Praca skazanych ma za zadanie wykształcić poczucie odpowiedzialności oraz właściwe wywiązywanie się z nakładanych obowiązków co niewątpliwie będzie sprzyjało w procesie resocjalizacji i pomoże w osiągnięciu celu wykonywania kary pozbawienia wolności określonym w art. 67§1 kkw.

Dodatkowo w trakcie spotkania omówiono współpracę w ramach organizowania zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki penitencjarnej. Strony uzyskały porozumienie w ramach prowadzenia wspólnych oddziaływań penitencjarnych na skazanych i w najbliższym czasie zostaną one wdrożone do realizacji.

tekst: st. szer. Daria Cicherska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej