Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi a także zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Jest on skierowany do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej
oraz innych osób, posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Studia trwają dwa semestry. Rozpoczynają się we wrześniu, a kończą
w kwietniu roku następnego.

Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami
lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

 

Studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

Studia przygotowują zarówno funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa
do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej, jak
i specjalistów do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej
i samorządowej, społecznych, edukacyjnych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem, zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego, kontrolą przestępczości, procesami resocjalizacji, readaptacji społecznej, reintegracji osadzonych
oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną.

Studia rozpoczynają się w październiku 2020 roku i trwają sześć semestrów. Prowadzone są w formie cyklicznych zjazdów.

Kandydaci na studia będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej studia są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy!

 

kpt. Piotr Sokołowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej