Wizyta Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi w Łódzkim Oddziale IPN

W ramach podpisanego porozumienia z dnia 11 marca 2019 r. dotyczącego przekazana przez organy więziennictwa do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu akt penitencjarnych osób represjonowanych z motywów politycznych osadzonych w zakładach karnych, aresztach śledczych i obozach odosobnienia, w dniu 3 stycznia 2023 r. Zakład Karny nr 1 w Łodzi przekazał do Oddziału IPN-KŚZpNP w Łodzi m.in. 7 kompletów akt funkcjonariuszy pracujących w Służbie Więziennej w latach 1967 – 1988 ,  14 kompletów akt tymczasowo aresztowanych/skazanych w latach 1968-1989, wykaz  skazanych i tymczasowo aresztowanych zmarłych w Obozie Pracy Łódź – Sikawa  w latach 1945 – 1949  oraz spisy zmarłych w Ośrodku Pracy Wychowawczej Łódź – Sikawa  w latach 1945-1956.

 

tekst: st.szer.Urszula Klemba

zdjęcie: mjr Piotr Sokołowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej