Działania promocyjne Łódzkiej Służby Więziennej

W dniu 05.04.2022 roku podczas drzwi otwartych w Łódzkim Liceum Sportowo – Mundurowym „Oświatowiec”, wśród stoisk formacji mundurowych nie mogło zabraknąć Służby Więziennej. Podczas tego wydarzenia Nasze stanowisko cieszyło się dużą popularnością. Młodzież zainteresowana była specyfiką służby. Funkcjonariusze GISW zaprezentowali swoje wyposażenie ochronne a także auto służbowe, które przystosowane jest do przewozu osadzonych.

W dniu 06.04.2022 roku na terenie Zakładu Karnego w Łodzi odbyły się zajęcia z młodzieżą z klasy mundurowej Liceum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze. Licealiści mieli okazję zobaczyć oddział mieszkalny, celę zabezpieczającą, place spacerowe a także architekturę jednostki. Następnie kadra penitencjarna przedstawiła im strukturę organizacyjną Służby Więziennej a także przeprowadzono wykład na temat systemu polskiego więziennictwa. Przybliżono uczniom zasady rekrutacji do służby.

 

kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej