W dniu 21.09.2019 roku osadzeni z Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi po raz kolejny włączyli się akcję sprzątania świata, która odbywa się corocznie w trzeci weekend września.

W porozumieniu z dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich ustalono lokalizację i zakres działania.

Tym razem miejscem, które wymagało posprzątania był las w pobliżu miejscowości Nowe Skoszewy. Do uprzątnięcia było nielegalne wysypisko śmieci, które zasilane było przez wiele lat. W trakcie spotkania osadzonym towarzyszył Dyrektor ZPKWŁ Pan Hieronim Andrzejewski, który oprócz koordynacji sprzątania, dzielił się swoją wiedzą na temat tego miejsca. Skazani wykazali się dużym zaangażowaniem i sprawnie zebrali prawie 60 worków odpadów.

Możliwość obcowania z przyrodą i podejmowanie działań ukierunkowanych na ochronę środowiska to doskonałe narzędzie resocjalizacji. Dzięki takim oddziaływaniom możemy wpływać na świadomość osób pozbawionych wolności i uwrażliwiać ich na potrzebę bezinteresownego działania na korzyść swojego otoczenia oraz pomagania innym.

 

 

tekst: ppor Piotr Grzybowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej