W dniu 10 kwietnia br. w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Jana Ziei w Kolonii Ossa. Ośrodek jest placówką koedukacyjną, przystosowaną do zapewnienia opieki 96 wychowankom z całej Polski. Wszyscy podopieczni MOW zamieszkują w internacie.

W spotkaniu zorganizowanym na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi wzięło udział 20 dziewcząt. W trakcie spotkania przedstawiono historię Służby Więziennej oraz zadania i uprawnienia naszej formacji. Przedstawiono warunki służby oraz szerokie możliwości rozwoju osobistego.   

W trakcie części profilaktycznej omówiono najczęstsze przyczyny odbywania kary pozbawienia wolności, rodzaje i typy zakładów karnych oraz systemy odbywania kary. W dalszej części wizyty, w trakcie spaceru po jednostce penitencjarnej, wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mogły zobaczyć jak wygląda oddział mieszkalny, cela dla skazanych oraz inne pomieszczenia, z których korzystają osoby pozbawione wolności.

 

Tekst: sierż. Anna Bakalarczyk

Zdjęcia: mjr Jarosław Małachowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej