W dniu 19.11.2018 roku odbyły się zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem jednostki penitencjarnej dla skazanych mężczyzn.

Dzięki uprzejmości pana Dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi przy ul. Anstadta 7 skazani z Załadu Karnego Nr 1 w Łodzi, w obecności Pana Henryka Obiedzińskiego, mieli możliwość zwiedzenia Sali Pamięci Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych, AK, WIN, NSZ, Młodzieżowych Organizacji Niepodległościowych.

Przewodnik por. w st. spoczynku Henryk Obiedziński, pseudonim „Sowa”, w okresie powojennym był członkiem konspiracyjnej organizacji młodzieżowej Huragan, działającej na terenie Łodzi. Przewodnik opowiedział o tym jak wyglądał jego pobyt w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, warunkach socjalno-bytowych w jakich przetrzymywane były osoby aresztowane oraz o sposobach postępowania pracowników UB z więźniami.

Zajęcia miały charakter poznania i utrwalenia historii Polski a w konsekwencji uczczenia 100 lat Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Kształtowanie postaw patriotycznych a zarazem obywatelskich jest jednym z istotnych elementów w procesie resocjalizacji skazanych.

 

tekst i zdjęcia: ppor. Rafał Sobczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej